Yazılar

İSTANBUL – KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI SERTİFİKASI (CCSA) HAZIRLIK EĞİTİMİ ve CCSA FASİLİTASYON EĞİTİMİ

Yazılar

egitim

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI SERTİFİKASI (CCSA) HAZIRLIK EĞİTİMİ ve CCSA FASİLİTASYON EĞİTİMİ-(İSTANBUL)

 • Derneğimiz tarafından, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz vasıtasıyla 20-21-22-23-24 Eylül 2017 tarihlerindeKontrol Öz değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA) Hazırlık Eğitimi ve CCSA fasilitasyon eğitimi  Programı düzenlenecektir. İlgilenen kişilerin taleplerini 18 Eylül 2017  tarihi saat 17:00’ye kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Katılım listesi Derneğimiz internet sitesinde eğitimden önce ayrıca ilan edilecektir.

 

CCSA SERTİFİKASYON PROGRAMININ NİTELİĞİ

 • CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Öz değerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.
 • Bu sertifikasyon programı, başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Adayların CSA’yı ne seviyede kavradıklarını ölçer,
 • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

 

CCSA SERTİFİKASININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de dahil size bir çok fayda sağlayacaktır;

 • CSA uygulamalarına bir temel oluşturur.
 • CSA’daki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesidir.
 • Yönetim ve paydaşlar (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizi arttırır.
 • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırır.
 • Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA’yı en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 • CCSA, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kamu iç denetim mevzuatı kapsamında tanıdığı bir sertifika olup kamu iç denetçi sertifikanızın derecelendirme dikkate alınır ve sertifika sahiplerine Kurul tarafından düzenlenecek İç Denetçi Aday belirleme sınavından muaf tutulup doğrudan eğitime katılma hakkı verir.
 • CCSA, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) iç denetçi olabilmek için aranan sertifikalar arasındadır.
 • Eğitime katılmak için İç denetçi olarak görev yapmak şart değildir.

 

KİMLER CCSA SERTİFİKA SINAVINA KATILABİLİR

Eğitim;

CCSA adayları 4 yıllık üniversite (lisans) mezuniyetine veya dengi eğitime sahip olmalıdır. 3 yıllık bir iş tecrübesiyle birlikte YÖK’ün onayladığı veya denklik verdiği 2 yıllık ön lisans programı mezuniyeti, lisans mezuniyetine denk kabul edilmektedir.

Fasilitasyon Eğitimi/Fasilitasyon Tecrübesi;

CCSA adayları, en az 7 saatlik uygun bir fasilitasyon tecrübesine veya en az 14 saatlik bir fasilitasyon eğitimine sahip olmalıdır.

EĞİTİM BİLGİLERİ :

 

 • EĞİTİM TARİHİ: 20-21-22-23-24 Eylül 2017
 • EĞİTİM YERİ ve SAATLERİ

Kemalpaşa Mahallesi, Akşemsettin cad No:52, 34134 Fatih/İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezi (09.30-16.30) (Yenikapı- Havalimanı Metrosu Emniyet İstasyonu yanı)

 

 

 • §  EĞİTİM ÜCRETLERİ

  Derneğimiz Üyesi Olanlar için;

  Kişisel ödeme: 600 TL + KDV  = (708 TL)

  Derneğimiz Üyesi Olmayanlar için;

       Kişisel ödeme: 750 TL + KDV = (885 TL)

Eğitim ücretlerini , 18 Eylül  2017  tarihine kadar eğitim ücretlerini derneğimiz Ziraat Bankası Başkent Ankara Şubesindeki TR82 0001 0016 8358 7849 3750 01 IBAN hesabına, varsa aidat borçlarını ise (üyelerimiz için) Derneğimizin ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Açıklama kısımlarında MUTLAKA AD VE SOYAD İLE CCSA EĞİTİMİ ÜCRETİ açıklamaları yer almalıdır.

 

Not:

 • Aidat borcu bulunan üyelerimizin başvuruları, aidat borçlarını ödemeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 • KİT Personelleri de üyelik durumlarına göre değerlendirilecek olup farklı bir ücrete tabi tutulmayacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI

Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA) Hazırlık Eğitimi

 

1.Gün

CCSA  Fasilitasyon Eğitimi: Fasilitasyon Esası ve Tekniği, Toplantı Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar

 

2. Gün

CCSA  Fasilitasyon Eğitimi: Çatışma Yönetimi, Konsensus Oluşturma ve Grup Dinamiği, Fasilitasyon Atölye Çalışması

3.Gün

CCSA – 1. Bölüm: Kontrol Özdeğerlendirme Esasları
CCSA – 2. Bölüm: Kontrol Özdeğerlendirme Programının Entegrasyonu

4.Gün

CCSA – 3. Bölüm: CSA Sürecinin Unsurları

CCSA – 4. Bölüm: İş Hedefleri ve Organizasyonel Performans

5.Gün

CCSA – 5. Bölüm: Risk Tanımlama ve Değerleme

CCSA – 6. Bölüm: Kontrol Teorisi ve Uygulama

 

 

DİĞER HUSUSLAR

 • Eğitimlerin 10 – 15 kişilik gruplar halinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Sınıf kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde önceliklendirmede başvuru tarihleri esas alınacaktır.
 • Yeterli başvuru olmaması halinde eğitim programı iptal edilerek Derneğimizin internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca eğitim ücreti yatırmış olanlara iade yapılacaktır.
 • Taleplerin ilave sınıf oluşturmaya yeterli olması halinde, ilan edilmiş olan tarihin dışında Ankara içinde veya dışında farklı yeni eğitim grupları oluşturulabilecektir. Bu husustaki gerekli bilgilendirmeler yine Dernek internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Başvurularda sağlıklı iletişim için Cep telefonu numaralarının da paylaşılması gerekmektedir.
 • 10 kişinin altında talep olması halinde eğitim programı açılmayacaktır.
 • Detaylı sorular için [email protected]adresine mail atılabilir.