Yazılar

İstanbul Tecrübe Paylaşım Toplantısı

Yazılar

Marmara Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından KİDDER’in desteği ile 02 Aralık 2015 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında Marmara Üniversitesi’nin tarihi Sultanahmet Yerleşkesinde “İç Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması Konusunda Tecrübe Paylaşımı” konulu paylaşım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Marmara Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanı ve KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem ÇETİN’in kısa sunumunun ardından, katılımcıların konuyla ilgili söz almaları ile devam etti.

Toplantıda denetim plan ve programlama süreci ile ilgili karşılan sorunlar (stratejik planların yetersizliği dolayısıyla iç denetim plan-program bağlantısında yaşanılan güçlükler, iç kontrol sistemi aksaklıklarının risk bazlı planlamaya engel olması, süreçlerin ve idare faaliyetlerinin yeterince tanınmamasının neden olduğu olumsuzluklar, dışsal etmenler, üst yönetici-iç denetçi öncelik sıralaması farklılıklarının program sürecine etkisi, iç denetçilerin yeterlik sınırları vb) ele alındı ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

Plan-program sürecinin dışında; iç denetçilerin etkinliğini geliştirmede kapasite etkinlik modelinin kurulması, ekip çalışmasının geliştirilmesi ve iç denetçi yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi hususlarına değinilen toplantı, iç denetçiler arasında bu tür organizasyonların daha sık yapılması temennisi ile sona erdi.

12289557_10207848734364511_3925183209164676672_n12301588_10207848737964601_8004841841529850061_n12316604_10207848732524465_8525602548247241080_n12346556_10207848736844573_6500284768665963545_n