Yazılar

Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanıcıları, İçDen Kullanmayan İç Denetçiler ile İç Denetçilik Yapmayan Kamu İç Denetçi Sertifikası Sahiplerinin Dikkatine,

Yazılar

Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanıcıları, İçDen Kullanmayan İç Denetçiler ile İç Denetçilik Yapmayan Kamu İç Denetçi Sertifikası Sahiplerinin Dikkatine,

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tâbi kamu idarelerinin iç denetçileri ile Kamu İç Denetçi Sertifikası almış olup henüz bir kamu idaresine atanamamış iç denetçi adaylarına dair bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak üzere, yazılımın denetçi modülünde bir takım iyileştirmeler/geliştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

Yazılımda kullanıcı durumunda olan (birim başkanı dâhil) iç denetçilerin, en kısa süre çerisinde, https://icden.hmb.gov.tr bağlantısından, İçDen-Denetçi modülünde daha önce yer almayıp son geliştirme ile eklenen “Denetçi Olmadan Önceki Unvanı” ve “Sertifika Bilgileri” kısımları dâhil sistemde yer alan tüm bilgileri güncelleyerek kaydetmeleri,

İçdDen kullanmayan iç denetçilerin, https://icdenetci.hmb.gov.tr bağlantısından, kullanıcı adı (sertifika numarası) ve parolasıyla (TC Kimlik Numarası) sisteme giriş yaparak, ekranda yer alan “Denetçi” modülündeki (modül açıldıktan sonra sayfada yer alan kişi ad-soyadının başında yer alan sertifika numarası tıklanarak açılacak olan pencereden) boş olan alanlara bilgi girişlerini yaparak kaydetmeleri,

Hali hazırda (güncel durumda olup olmadığına bakılmaksızın) Kamu İç Denetçi Sertifikası sahibi olup henüz herhangi bir kamu idaresine atanmamış olan iç denetçi adaylarının, https://icdenetci.hmb.gov.tr bağlantısından, kullanıcı adı (sertifika numarası) ve parolasıyla (TC Kimlik Numarası) sisteme giriş yaparak, ekranda yer alan “Denetçi” modülündeki (modül açıldıktan sonra sayfada yer alan kişi ad-soyadının başında yer alan sertifika numarası tıklanarak açılacak olan pencereden) boş olan alanlara bilgi girişlerini yaparak kaydetmeleri

önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili bilgi almak için Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Ali Şiyar ÇELİKKANAT’a (0312) 415 27 03 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.

Süreçle ilgili olarak göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ