kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

Kamu Kurumları ve Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol Sistemi ve Akreditasyon

Yazılar

Dernek üyemiz ve Başbakanlık AFAD Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın M. Serdar ERBAŞ tarafından kaleme alınan Kamu Kurumları ve Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol Sistemi ve Akreditasyon adlı kitap yayınlanmıştır.

Kitap Kamu iç kontrol standartlarını uygulama önerileri ile somutlaştırmakta pratik ekleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kalkınma ajanslarının bütün düzeylerdeki yönetici ve çalışanlarına, müfettiş, denetçi, ve iç denetçilerine akademisyenlere ve hatta özel sektör kuruluşları yönetici ve çalışanlarına hitap etmektedir. Kamu görevlisi ya da akademisyen olmayan okurların da kamu kurumları ve kalkınma ajanslarının bütün yönetici denetçi çalışanları için de başvuru kaynağıdır. Diğer kaynaklardan farklı olarak akreditasyon-iç kontrol ilişkisi değerlendirilmekte Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığının akreditasyon kriterlerine yer verilerek akreditasyon konusu okuyucuya aktarılmaktadır.

kitqp

Konu Başlıkları;

  • Dünya’da İç Kontrol Kavramı Gelişimi ve İç Kontrol Standartları
  • Türkiye’de Kamu Sektöründe İç Kontrol Sistemine Geçişin Nedenleri
  • Türkiye Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sisteminin Uygulanması
  • Kamu İç Kontrol Standartları ve Uygulama Önerileri
  • Akreditasyon İç Kontrol İlişkisi
  • Türkiye’de Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol ve İç Denetim