Yazılar

Kamu Strateji Platformu Temsilcileri ile İstişare Toplantısı

Yazılar

WhatsApp Image 2017-06-05 at 19.38.24

Değerli meslektaşlarımız,

5018 sayılı Kanun’la temeli atılan kamu mali yönetimi sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde geliştirilerek devam ettirilmesi gerekliliğini her platformda gündeme taşımaya karalı olan Derneğimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’nin ‘Kamu Kurumları ile İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında kurulan Kamu Strateji Platformu temsilcileri ile 26 Mayıs 2017 günü TBMM Strateji Geliştirme Başkanı ve Platform Koordinatörü Sn. Naim ÇOBAN’ın ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleştirilerek istişarelerde bulunulmuştur.

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır TOPAL ile Başkan Yardımcısı Ahmet KEBELİ’nin yanı sıra Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Başkanı Müjgan ÖZBEK ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Platformun Sekreteryasını yürüten Halil KÖSE’nin katıldığı toplantıda, içinde bulunulan süreçte 5018 sayılı Kanun’la hayata geçirilen kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin temel aktörleri olan Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Mali Hizmetler Uzmanları ile İç Denetçiler arasında yakın işbirliği sağlanarak koordineli bir şekilde hareket edilmesinin önemi vurgulanmış ve bu kapsamda her üç aktör tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı esnasında, Kamu Strateji Platformu tarafından 12.05.2017 tarihinde Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan 35. İstişare Toplantısı’nın konusunun ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Kamu Mali Yönetimi’ olduğu ve Başbakanlık Müsteşarı ile Müsteşar Yardımcıları’nın da toplantıya katılarak sürece sahip çıktıkları, söz konusu toplantıda mevcut iç kontrol sistemimizin ‘İzleme ve Değerlendirme’ ayağının etkinleştirilmesi gereğinin özellikle ön plana çıktığı öğrenilmiştir. Platform koordinatörü tarafından, Derneğimizce bu konuda çalışma yapılmak suretiyle Platforma katkı sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu husus tarafımızca da olumlu karşılanmış ve detayları Yönetim Kurulumuzda görüşülüp karar verilmek üzere ‘Kamu Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Etkinleştirilmesi’ vb. başlıklı bir toplantıya, tüm kurumlarımızın müsteşarları, strateji geliştirme başkanları ve diğer paydaşların katılımının da sağlanmasıyla KİDDER’in ev sahipliği yapabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca Platform temsilcileri ile bundan sonra yürütülecek çalışmalarda birlikte hareket edilmesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

Sonuçları itibariyle verimli geçen bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan Sn. Naim ÇOBAN ve çalışma arkadaşları ile Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Başkanı Müjgan ÖZBEK ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri içten tutum ve pozitif yaklaşımları dolayısıyla bütün üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi iletirken, ülkemizde iç denetimin daha ileriye taşınabilmesi için her şeyden önce tüm iç denetçilerin mesleklerine ve KİDDER’e sahip çıkmalarının, yapılan çalışmalara katkı sunmalarının son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Unutulmamalıdır ki Derneğimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin sağlıklı ve başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için Kamusal alanda yapılacak her türlü çalışmaya her türlü desteği verecek şekilde fedakârca çalışmaya devam edecektir. KİDDER olarak ülkemizin sistemsel bir şekilde daha ileri bir seviyeye ulaşması için dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yapacağız.

Yukarıda bilgilendirmesi yapılan toplantıda alınan ön karar doğrultusunda Derneğimizce önümüzdeki iki ay içinde gerçekleştirilmesi düşünülen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Yönetim ve Kontrol Sistemleri’nin belirlenen politikaların gerçekleştirilmesi üzerinden izleme ve değerlendirme sistemi’nin etkinleştirilmesi” konulu etkinlik için içerik belirlenmesi, doküman hazırlanması, sunum yapılması vb. hususlarda bütün meslektaşlarımızın ilgi, katkı ve desteğini bekliyoruz.