kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

KİDDER İFTAR PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Yazılar

 

Kamu İç Denetçileri Derneği KİDDER tarafından Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak organize edilen iftar programı, 19 Haziran 2017 günü Maliye Müsteşarı, İDKK Başkanı ve üyeleri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan Vekili, TİDE Başkanı ile tüm Türkiyeden meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti..

KİDDER’in kuruluşunun 10. yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına iç denetçilerin yanı sıra Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sn. Abdullah KAYA, Müsteşar Yardımcısı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İlhan HATİPOĞLU, Kalkınma Bakanlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Vekili Sn. Dr. Ahmet Sabri EROĞLU, Devlet Denetleme Kurulu Başkan V. Sn. Sami KALAYCI, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Sn. Menteş ALBAYRAK, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Sn. İlyas KOYUNCU  ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Politikası Dairesi Başkanı Sn. Halis KIRAL ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler iştirak ettiler.

Programda iftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan KİDDER Başkanı Sn. Bahadır TOPAL, Dernek tarafından yürütülen çalışmalardan bahsederek iç denetimin ülkemiz kamu sektöründe 10. yılını doldurduğunu ve bu 10 yıllık süreçte yasal alt yapı, teşkilatlanma, mesleki çalışmalar, yetkinlik  vb. hedeflerin büyük ölçüde yerine getirildiğini bundan sonrası için ise  özellikle iç denetimim kamuoyuna anlatılması ve kalitesinin geliştirilmesi aşamasına geçildiğini ifade ederek, içinde bulunduğumuz süreçte iç denetim camiasının ve 5018 sayılı Kanunla getirilen mali yönetim sisteminin bütün aktörlerinin işbirliği halinde birlikte hareket etmelerinin önemine değindi. Ülkemizde sürekli olarak tartışılan bürokratik engel mekanizmasının temelinde bürokrasinin elinde bulunan paylaşılmayan ‘bilgi’nin olduğunu ifade eden KİDDER Başkanı Topal, “Bilgiye sahip olmanın önemli bir güç olduğu günümüzde sürekli ve bağımsız izleme yürüten İç Denetim sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ülkemiz denetim yapısının yeniden yapılandırılması ile birlikte kurumlara katma değer sunma fonksiyonunu daha da güçlenecektir” dedi. Sözlerini, 2019 yılı seçimleri ile birlikte uygulamaya geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bilgi çağının kilidi olacağını, iç denetimin ise zamanında, tam, doğru ve güvenilir bilgi alma ihtiyacını kolaylaştırma fonksiyonu sayesinde bu kilidin anahtarı olma potansiyeli taşıdığını belirterek sürdüren ve idarelerimizde çağın gereklerine göre ortaya çıkan ancak geleneksel denetim sistemimizde bulunmayan bilgi teknolojileri yönetim süreçlerine güvence verilmesi, kurumsal performansın ve sistemlerin yeterliliğinin ve etkililiğinin değerlendirilmesi görevlerini başarıyla yerine getirerek, güçlü Türkiye’nin inşa edilmesi yolunda iç denetimin önemli bir rol sütleneceğinin altını çizen Topal, ülkemiz kamu yönetiminde iç denetimin kurumsallaşması sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.  

TİDE Başkanı Menteş Albayrak ise konuşmasında, Türkiye kamu iç denetiminde önemli bir mesafe alındığını, mevzuat alt yapısı ve yetkinliğin sağlanması vb. bir çok konuda dünyada iç denetim alanında önde gelen ülke seviyelerine gelindiğini bununla birlikte ikinci faza geçilerek bundan sonra özellikle söz konusu altyapı kapasitesi üzerine uygulamaların geliştirilmesi sürecinde iletişime yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kurul Başkanı İlhan HATİPOĞLU ise KİDDER’e iç denetim alanında yaptığı çalışmalardan ve böyle bir programı düzenlemesinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, daha önceki konuşmacıların ifade ettiği hususlara katıldığını ifade ederek bundan sonraki süreçte iç denetimin gelişmesi ve daha da güçlenmesi için bütün aktörlerle birlikte çalışılmaya devam edileceğini, iç denetçilerin ortaya koyduğu başarılı çalışmalar ile üst yöneticilerine iç denetimi anlatmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Programda son konuşmayı yapan Maliye Müsteşarı Sn. Abdullah KAYA ise ülkemizde doğumundan bu yana içinde olduğu ve  katkı verdiği iç denetimin önemli mesafeler kat ederek bugün itibariyle önemli bir aşamaya geldiğini ve Cumhurbaşkanlığı sisteminde iç denetimin önemli bir yer tutacağına inandığını ifade ederek, bu süreçte önemli hizmetleri olan aktörler ile KİDDER’e teşekkür ettikten sonra iç denetçilere kurumlarında iç denetim faaliyetlerini yürütürken dikkat etmeleri gerekli hususlar hakkında ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından misafirlerin yolcu edilmesiyle meslektaşlarımızın kendi aralarındaki sıcak sohbet ilerleyen saatlere kadar devam etti. İç denetim ailesinin buluşmasına vesile olan iftar programında meslektaşlarımız ve diğer katılımcılar arasında oluşan sıcak sohbet ortamı camiamızın bu tür programlara ne kadar istekli olduğunun bir göstergesiydi.

KİDDER olarak, programımıza iştirak eden üst düzey konuklarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ederken, bütün meslektaşlarımızdan önümüzdeki süreçte ülkemizin yükselen değeri olacağına inandığımız iç denetim mesleğinin hak ettiği konuma gelebilmesi için çabalayan Derneğimizin faaliyetlerini yakından takip etmelerini ve desteklerini güçlendirerek sürdürmelerini beklediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.