Yazılar

KİDDER Ziyaretlere Devam Ediyor

Yazılar

Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerinden Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ’ ı 28.04.2014 Pazartesi günü saat 16.30’da, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA’yı 29.04.2014 Salı günü saat 10.00’da ve Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah KAYA’yı aynı gün saat 14.00’de ziyaret etti.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ, ziyaret sırasında İç Denetim Mesleği ve Kamu İç Denetçiler Derneği’nden beklentilerin çok yüksek olduğunu ifade ederek, KİDDER’in oluşan kapasiteyi daha etkin kullanmasının gerekliliğinden bahsetti.

megmabdkaya
KİDDER Başkanı Faruk UYSAL da, özlük hakları ve iç denetim birimi başkanlıklarının kadro durumu gibi mesleğe ilişkin problemleri tekrar dile getirildi.
İç Denetimi, kurumların sürekli kendi kendilerini yenilemelerine olanak sağlayabilecek “kök hücre” ye benzeten AKTAŞ, kurum yöneticileri için kuruma holistik (bütüncül) paradigma ile bakışı kolaylaştıracak, sistemi iyileştirmeye yönelik tavsiyeleri geliştirmeye odaklanacak, hata bulma ve birilerini cezalandırma mantığı yerine bir daha aynı hatanın yapılmaması adına öneri geliştirmeye odaklı bir çalışma sistemi olarak ifade etti ve iç denetçilerin bir araya gelmelerinin önemini vurguladı.
Ülkemizin geleceği için çok önem arz eden, FATİH, 3. Köprü, okul öncesi eğitim, Savunma Sanayii ve UYAP gibi projelerin iç denetçiler tarafından çok iyi etüt edilmesinin önemini vurguladı.
Bilgi Teknolojileri kullanımının getirdiği veya getirebileceği avantajlardan yöneticilerin yeterince faydalanamadıklarını, program kullanımlarının maliyetlerinin yeterince bilinemediğini belirten AKTAŞ, KİDDER’in mesleki paylaşımı daha da artırması gerektiğini ve bu konuda çok güzel işler yapılacağına inandığını belirtti. Ayrıca İDKK tarafından, iç denetçilerin yurtdışı uygulamaları yerinde görmelerine yönelik programlar düzenlenmesinin faydalı olabileceğini söyledi.
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA ziyaret sırasında, Derneğimizin yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi istemiştir. Kendilerine mesleki kitap yayınlama planımızdan yapmayı düşündüğümüz ziyaretlere, TİDE işbirliği ile konferans düzenlemekten eğitim faaliyetlerimize kadar yapmayı planladığımız çalışmalar anlatılmıştır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak Kidder’e verilen desteğin devam edeceğini belirten Sayın Erhan USTA, Yeni dönem için Dernekten beklentileri dile getirmiş, Sayıştay’la işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Sayıştay Başkanı’nı da ziyaret programımıza almamız gerektiğini belirtmiş ve hala iç denetçi atamakta çekingen davranan kurumları anlamakta zorlandığını ifade etmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah KAYA, öncelikle KİDDER’in yeni yönetim kurulunu tebrik etmiş ve derneğin gerek kendi yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla, gerekse İDKK’nın eğitim çalışmalarına verdiği katkılarla iç denetim mesleğine katkı sağladığını belirtmiştir.

Görüşme sırasında KİDDER Başkanı Faruk UYSAL, meslektaşlarımızın lojman sorununu dile getirmiştir.
Lojman tahsisi konusunda Sayın Abdullah KAYA, Kamu Konutları Çerçeve Yönetmeliğinde değişiklik yapmanın çok zor olduğunu, çünkü yönetmeliğin 4-5 bakanlığın koordinesi ile değiştirilebildiğini, bunun da ister istemez bu konudaki çalışmaların yavaş yürümesine neden olduğunu ifade etmiş, sonunun çözümü için esasen görev tahsisli personel arasında iç denetçilerin de yer almasının yeterli olacağını, daha önce bu konuda bir taslak hazırlandığını ancak bu taslağın yürürlüğe girmesi hususunda netice alınamadığını, ancak bu konunun gündemlerinde olduğunu, yapılacak ilk yönetmelik değişikliğinde dikkate alınacağını ifade etmiştir.