Yazılar

KİT’lere Yapılacak İç Denetçi Atamaları İle İlgili Duyuru

Yazılar

Son zamanlarda KİT’lere yapılacak olan iç denetçi atamaları ile ilgili olarak derneğimiz iletişim kanallarından bir çok soru ve konu ile ilgili talep gelmektedir.

KİT’ lere atanacak iç denetcilerde aranacak nitelikler ve eğitim hususları mevzuatla belirlenmiş olup ilgili idareler tarafından bu nitelikler dikkate alınıp takdir yetkileri kullanılarak seçim ve atama yapılacaktır.  Bu süreçte derneğimizin dahli bulunmamaktadır. Söz konusu soru ve taleplerin İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından cevaplanması  ve dikkate alınması yerinde olacaktır.

Paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.