Yazılar

Mahalli İdareler Genel Müdürünü Ziyaret

Yazılar

doganay

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk UYSAL ile üyelerimizden İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Tahir TEKİN ve Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçisi Gökhan MACİT, 2 Nisan 2014 Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Sayın Ömer DOĞANAY’ı makamında ziyaret etmişlerdir.

Ziyarette, 6360 sayılı Kanun uyarınca 30.03.2014 tarihi itibariyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri ile büyükşehir belediyesine dönüştürülen il belediyelerinde hali hazırda görev yapan iç denetçilerin her hangi bir mağduriyet yaşamaması için yayımladıkları uygulama genelgesi konusunda, meslektaşlarımızın memnuniyeti belirtilerek, Mahalli İdareler Genel Müdürü Sayın Ömer DOĞANAY’a teşekkür edilmiştir. Ayrıca, kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine İç Denetçi olarak devri yapılan, ancak İç Denetim Birimi Başkanlığı yerine İnsan Kaynakları Müdürlüğünde görevlendirilen meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar da aktarılmıştır.

Konudan kendilerinin haberdar olduğunu belirten Mahalli İdareler Genel Müdürü DOĞANAY, oluşan mağduriyetin giderilmesi ve konunun daha ileri noktalara taşınmadan çözümü noktasında çalışma yapıldığını belirtmişlerdir.
Aynı gün Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman ELBAN da makamında ziyaret edilmiş ve 6360 sayılı Kanun sonrası meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi noktasında vermiş oldukları destek için, Derneğimiz adına kendilerine teşekkür edilmiştir.