kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

Mali Hizmetler Uzmanları Derneğine Ziyaret

Yazılar

2
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DİNÇER, Başkan Yardımcısı Mutlu KARACA, Genel Sekreter Bahadır TOPAL ve Muhasip Üye Selçuk OLUM Mali Hizmetler Uzmanları Derneğine ortak paydaları ve işbirliği alanlarını tartışma amacıyla 27 Ekim tarihinde ziyarette bulunmuşlardır.
Ziyaret, 5018 sayılı Kanunun yeni kavramları ve unvanları olan iç denetim ve iç denetçi ile strateji geliştirme birimleri ve mali hizmetler uzmanlığının temel dinamikleri tartışılmıştır. İki taraf arasındaki algı ve iletişim sorunları ele alınmış ve temel çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Birçok ortak noktası ve amacı olan iki dernek arasındaki işbirliğinin başlatılması ve artırılması gerekliliği üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Her iki derneğin üyelerinin ortak bir etkinlikte buluşturulması ve etkileşimin artırılması için uzlaşılmıştır. Ayrıca, 5018 sayılı Kanun değişikliği surecine katkı vermek için ortak platformda birlikte çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Güncel gelişmeleri tartışmak ve temel sorunları ele almak amacıyla iki derneğin daha sık ve düzenli olarak bir araya gelmesi gerektiği üzerinde uzlaşılmıştır.