Yazılar

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN İÇ DENETİM REHBER KİTABI YAYIMLANDI!

Yazılar

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN GÜVENİLİR İŞLETME DANIŞMANI OLMA YOLUNDA İÇ DENETİM REHBER KİTABI YAYIMLANDI!

 

İSMMMO Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur Karatepe ve Komite Üyeleri ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü (“TİDE”) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sönmez’in katkılarıyla hazırlanan “İç Denetime Genel Bir Bakış” kitabı elektronik ve basılı ortamda yayımlandı.

Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir, kitabın Sunuş bölümünde şu ifadelere yer vermiştir; “İSMMMO’nun iç denetim hakkındaki stratejik hedefleri, aksiyon planları ve belirlemiş olduğu yol haritası ile uyumlu olarak, meslek mensuplarının bilgisine sunulan  “İç Denetime Genel Bir Bakış” kitabının hazırlanmasının temel amacı; uzmanlıklarını bu yönde geliştirmek isteyen meslek mensuplarına yol gösterici bir eğitim materyali sunabilmek ve meslek mensuplarının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi kapsamında rehberlik ederek, iç denetim metodolojisinin etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak, iç denetimin rol ve sorumluluklarının kurum yönetimince anlaşılması ve desteklenmesini ve gerek insan kaynağı, gerekse de teknoloji açısından yeterli kaynağın ayrılmasını sağlayarak meslek mensuplarına artı değer katmaktır.”

 

TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil Uzun’un “İç Denetimin Geleceği Üzerine” başlıklı yazısı ile katkıda bulunduğu kitapta Sayın Uzun; değişim ve dönüşümün hızlı yaşandığı bu süreçte meslek mensupları olarak, dijitalleşmenin etkilerini öngörerek, yeni hizmet alanları ve uzmanlaşmanın sunduğu fırsatları değerlendirerek, mesleki geleceğimizi ve kariyerimizi şekillendirmemiz gerektiğine vurgu yaparak “İç Denetime Genel Bir Bakış” adlı kitabın, meslek mensuplarının mesleki kariyer gelişiminde bilgilendirici ve farkındalıklarını artırıcı bir kaynak olarak fayda ve değer sağlayacağını umduğunu belirtti.

2013 yılında İSMMMO İç Denetim Komitesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve Odamız tarafından basılı olarak yayımlanarak üyelerimize sunulan “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitapçığı ile hedeflenen iç denetim farkındalığı; Nisan 2015’de elektronik ortamda yayımlanan ve 2018 yılında detaylı olarak güncellenerek ve zenginleştirilerek meslektaşlarımıza sunulmakta olan bu kitap ile başka bir aşamaya ulaşarak iç denetim hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmesi ve meslek mensupları ile işletme sahiplerine, iç denetimin sunduğu fırsatların ve yararların vurgulanması hedeflenmiştir.

 

İşletmelerde iç denetim kültürünün yaygınlaştırılması için değişimi ve dönüşümü yönetmede işletme sahipleri ve iç denetim arasındaki iletişimin güçlü olabilmesi, işletmelerin kurumsallaşmasının geliştirilmesi ve işletme itibarının arttırılmasında iç denetimin pusula görevi üstlendiği, işletme sahiplerinin yetkin ve değer yaratan güvenilir işletme danışmanlarından kuruma katma değer ve ekonomik fayda sağlamalarını beklediği küresel bir ortamda meslek mensuplarının mesleğimizin vizyonuna uygun Güvenilir İşletme Danışmanı olma yolunda Güncel Kalmak, Farklı Olmak ve Gelecekte Var Olmak için ruhsatlarını uluslararası sertifikalarla taçlandırmaları son derece önemlidir. Değişimin fırsatları ile profesyonelliğimizi desteklediğimizde geleceğin dinamiklerini anlamak kolaylaşacak, mesleki varlığımızı sürdürmek daha mümkün olacaktır.

 

Gelişen teknoloji ve dünyada yaşanan hızlı değişim nedeniyle mali müşavirler için “Güvenilir İşletme Danışmanı” olma yolunda iç denetimin sunduğu fırsatlar giderek artmakla birlikte mali müşavirlerin de kendilerini iç denetim alanında geliştirmeye hız kesmeden devam etmeleri gerekmektedir.

 

Meslek mensuplarına yardımcı olmak için hazırlanan “İç Denetime Genel Bir Bakış” kitabı, gelecek üzerine öngörüleri de dikkate aldığımızda, yarına hazır olmak için bizlere yardımcı olacaktır. Bu rehber kitabın İç denetim alanında hizmet sunan veya sunacak olan tüm meslektaşlarımız için referans kitap niteliğine geleceğini düşünüyoruz ve bu çalışmanın başta mesleğe ve tüm meslek mensuplarına faydalı olmasını diliyoruz.

 

Kitaba https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/icdenetimkitap?ff bağlantısından ulaşabilirsiniz.