Yazılar

Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr.Cengiz Yavilioğlu’nu Ziyaret

Yazılar

WhatsApp Image 2017-05-25 at 14.54.52

 

Değerli meslektaşlarımız,

KİDDER olarak, 16 Nisan halkoylaması sonucunda başlamış olan devletin yeniden yapılandırılması sürecinde iç denetimin hak ettiği yeri bulabilmesi için aktif tutum sergilenmesinin gerekliğine inanarak, denetim sisteminin şekillenmesiyle ilgili karar verici kademelerdeki üst düzey yöneticilere yönelik ziyaret ve bilgilendirme toplantılarını yapmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Derneğimizin yeni oluşan yönetimini temsilen, 25/05/2017 tarihinde Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Cengiz YAVİLİOĞLU beye bir tanışma ziyareti gerçekleştirilerek, Derneğimiz hakkında ve iç denetimin genel sorunları hakkında bilgi verilmiştir.

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Topal ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kebeli, Mehtap Atasoy, Osman Kaş ve Selçuk Olum’un katıldıkları ziyarette, Derneğimizin yeni dönem vizyonu ve önemli faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme yapılmış, içinde bulunduğumuz süreçte ülkemizde iç denetim sisteminin geliştirilebilmesi için kamu iç denetçileri olarak Maliye Bakanlığından beklentilerimiz aktarılmıştır.

Derneğimizce önemli görüldüğü belirtilen (İDKK’nın fonksiyonelleşmesi, iç denetimin kurumsallaşması, münhal iç denetçi kadrolarının doldurulması, üst yöneticilerin iç denetime desteğinin artırılması vb.) temel konu başlıklarını not alan Sn. Bakan Yardımcısı tarafından, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte bürokrasinin devlet sistemi içindeki rolünün de zorunlu olarak değişeceği, bürokrasinin önceliğinin siyaset tarafından oluşturulan politikaların bir takım süreçlere dönüştürülerek başarılı bir şekilde uygulanması olacağı ifade edilmiş ve bu yeni süreçte iç denetimin siyaset-bürokrasi arasındaki işlevine ilişkin görüşlerimizin yazılı olarak hazırlanarak kendisine iletilmesi talep edilmiştir.

KİDDER olarak, oldukça pozitif bir ortamda Derneğimizi ağırlayıp samimi şekilde fikirlerini paylaşan Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Cengiz YAVİLİOĞLU ’na teşekkür ederiz.