Yazılar

Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Ziyareti

Yazılar

Derneğimizin yeni oluşan yönetimi tarafından, 04.05.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Sn. İlyas KOYUNCU beye bir tanışma ve nezaket ziyareti gerçekleştirilerek, Daire Başkanlığı görevine gelmesinden dolayı kendisine Derneğimizin tebrikleri iletilmiştir.

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır TOPAL ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet KEBELİ , Mehtap ATASOY, Osman KAŞ ve Selçuk OLUM’un katıldıkları ziyarette, Derneğimizin yeni dönem vizyonu ve önemli faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme yapılmış ayrıca ülkemizde iç denetim sisteminin geliştirilmesi için Derneğimizce önemli görülen temel konu başlıkları aktarılarak, bunlarla ilgili kısa istişarelerde bulunulmuştur.

Son derece pozitif bir ortamda gerçekleşen toplantıda; iç denetimin kurumsallaşması, münhal iç denetçi kadrolarının doldurulması, üst yöneticilerin iç denetime desteğinin artırılması, iç denetçilerin idareler arasındaki geçişinin kolaylaştırılması gibi genel konular yanı sıra mahalli idarelerde, üniversitelerde ve KİT’lerde görev yapan iç denetçilerin spesifik sorunlarının çözümü için İDKK ile birlikte detaylı çalışma yapılmasının ve her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliği hususunda karşılıklı mutabakat beyanında bulunulmuştur.

Toplantıda ayrıca İDKK tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve “Kamu Sektörü İç Denetim Reform Uygulamalarının Derinleştirilmesi Projesi”nin ilk bileşeni olan anket çalışması sonuçlarına ilişkin yapılacak odak toplantılara Derneğimizin aktif katkı vermesi, Devlet Personel Başkanlığı’nca iç denetçilerin sendika üyesi olabilmesine ilişkin görüşünün yeniden değerlendirilmesinin gündeme taşınması, KİDDER tarafından yapılacak ve iç denetçilerin sertifikasyon sürecini ilgilendiren eğitim vb. faaliyetler hakkında Uyumlaştırma Dairesinin bilgilendirilmesi ve katkısının sağlanması konularında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

KİDDER olarak, oldukça verimli bir toplantıya zemin hazırlayan İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Sn. İlyas KOYUNCU beye ve toplantıya katılan Uyumlaştırma Dairesi uzmanlarına teşekkür ederiz. Bundan sonra belli periyotlarla sürdürmeyi düşündüğümüz bu tür ziyaretlerde gündeme getirilecek ve görüşülecek konulara ilişkin olarak, bütün üyelerimizin katkı ve desteklerini beklemekteyiz.

20170504_112132