Yazılar

Orta Vadeli Program ve Kamu Mali Yönetimi

Yazılar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı.
Babacan, 2015-2017 Orta Vadeli Programının temel önceliklerinin enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek olduğunu söyledi ve “Geçen yıl cari açığı birinci sıraya yazmıştık bu yıl enflasyonu birinci sıraya çekiyoruz” dedi.

Orta Vadeli Programda ikinci önceliğin cari açığı düşürmek, üçüncü önceliğin ise yapısal reformlar olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı, yapısal reformlara hız vererek Türkiye’nin potansiyel büyümesini artırmak istediklerini de belirtti.

Kamu İç Denetçileri Derneği olarak, Orta Vadeli Programda geçen şu ifadeleri önemsiyor ve altını çiziyoruz:

“113. Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısı bütünleşik hale getirilecektir.”

“161. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.”

“162. Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak alt yapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.”

“163. Kamuda etkin bir dış denetim sağlanması için Sayıştay’ın uygulama alt yapısı güçlendirilecektir.”