Yazılar

Plan Bütçe Komisyonu Üyelerini Ziyaret

Yazılar

Değerli meslektaşlarımız;

31 Ekim 2013 tarihinde KİDDER Yönetim Kurulu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden Sn. Mustafa KALAYCI, Sn. Erkan AKÇAY ve Sn. Bülent KUŞOĞLU’nu ziyaret etmiştir.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde; Sayın milletvekillerine Sayıştay Başkanlığının 2012 Yılı Dış Denetim Genel Raporunda ve Avrupa Birliği 2012 yılı Ülkemiz İlerleme Raporunda da yer alan mesleğimizle ilgili bazı hususlar aktarılmış ve destekleri talep edilmiştir.

Aktarılan hususlar aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

a-İç Denetim Başkanlıklarının kurulması ve İç Denetçi Atamaları ile ilgili hususlar

b-İç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususlar

c-İç Denetim Yönergesi, Plan ve Programı ile Raporlarla ilgili hususlar

d-İDKK’nın yapısı

e-İç Denetçi ataması yapılmayan kurumlar,

f-İç Denetim Başkanlıkları kadroları ve bağımsız bütçeleri

g-İç Denetçi özlük hakları

Sayın milletvekilleri de gerek Plan Bütçe Komisyonunda ve gerekse de Meclis Genel Kurulunda gerekli desteği vereceklerini ifade etmişlerdir.

Saygıyla duyurulur.