kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

SINIRI OLMAYAN DENETÇİLER

Yazılar

Merkezi Filipinler/Manila’da bulunan ve 1991 yılında biri ülkemizin resmi olarak üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankası (https://www.adb.org/)  İç Denetim Birimi üye ülke iç denetçileri arasında iletişimin artırılması amacıyla AuditWithoutBorders (Sınırı Olmayan Denetçiler) adı altında online bir iletişim platformu oluşturmuştur. İç denetçilerin bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımına yönelik oluşumda halen farklı üye ülkelerden 250’nin üzerinde iç denetçi bulunmaktadır. Oluşumun kurucuları Türkiye’de faaliyette bulunan kamu iç denetçileri ile de iletişime geçmeyi ve arzu eden meslektaşlarımızın oluşuma üye olmalarını talep etmektedirler. Oluşum hakkında hazırlanan tanıtım broşürü aşağıda/ekte yer almakta olup, katılım sağlamak isteyen meslektaşlarımız auditwithoutwalls@adb.org elektronik posta adresine iletişim bilgilerini bildirerek oluşuma katılım sağlayabileceklerdir.

 

AWW Brochure_Turkish