Yazılar

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Toplantısına Katılım

Yazılar

whatsapp-image-2016-10-31-at-12-12-17

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DİNÇER, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Raporu ’nun yuvarlak masa toplantısına iç denetimi temsilen katılım sağlamıştır. 27 Ekim 2016 tarihinde tertip edilen ve kamu kurumları ile OECD SİGMA inisiyatifinden temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin yaygınlaşmasında kamusal denetimin rolü tartışılmış ve denetim mekanizmalarının şeffaflık sürecindeki önemi ve sorunları ele alınmıştır.

Sayın DİNÇER tarafından şeffaflık ve hesap verebilirlik sürecinde iç denetimin rolü, 5018 sayılı Kanun kapsamında denetimin değişen anlayışı, bu surecin diğer denetim birimlerine (teftiş vs.)  yansımalarına dair bilgi verilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de iç denetim faaliyetinin başladığı dönemden günümüze kadar olan süreç özetlenmiş, iç denetim ile ilgili mevcut bilgiler paylaşılmıştır. Teftiş denetiminden farklı olarak tespit edici değil önleyici bir bakış açısıyla iç denetimin kamuda suistimal ve yolsuzlukların önlenmesinde de önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Farklı rolleri ve sorumlulukları olan denetim birimleri arasında çatışma değil işbirliği ve bütüncül bir yaklaşımın olması gerektiği ifade edilmiştir