Yazılar

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yazılar

 YKtoplant
Saygıdeğer üyelerimiz ve kıymetli meslektaşlarımız,
Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu, Başkan Ahmet DİNÇER başkanlığında 14.04.2016 Perşembe günü yapmış olduğu toplantıda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi gereken öncelikli faaliyetlere ilişkin bir strateji belgesi hazırlamıştır. Strateji belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak eylemler, eylemlerin koordinasyonundan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile  eylemlerin tamamlanma tarihleri aynı toplantıda kararlaştırılmıştır. Yapılan görevlendirmeler sonrası Derneğimiz Yönetim Kurulu çalışmalara da vakit geçirmeksizin başlamıştır. Saygılarımızla arz ederiz.

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi için Lütfen Tıklayınız ……..

 

.