Yazılar

Yönetim Kurulu Toplantısı

Yazılar

Yönetim Kurulu Toplantısı:
Derneğimiz Yönetim kurulu 8 Eylül 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DİNÇER başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda gündemdeki konular değerlendirilmiş ve bunlara yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır:

672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden ihraç edilen üyelerin üyeliklerinin ve Derneğimizdeki görevlerinin Dernek tüzüğümüzün 14 maddesinin b bendi geregi sona erdirilmesine,

Dilekçe vererek Dernek üyeliğinden istifa eden üyelerin istifa dilekçelerinin kabul edilmesine,

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrası Dernek üyeliği için müracaat eden adayların üyeliklerinin onaylanmasına ve kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,

İki Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalmasıyla birlikte yedek üyeler arasından uygun iki kişinin asil üyeliğe seçilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet DİNÇER’e yetki verilmesine,

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Onur AYTAR’in eğitim, organizasyon ve sertifikalandırma işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,

Derneğimiz bünyesinde yürütülen CCSA, CGAP, mesleki gelişim eğitimleri için ilan verilmesine ve talep toplanmasına,

İç denetim faaliyetlerinde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin tartışıldığı bir çalıştayın 2016 yılının sonuna kadar organize edilmesine ve bu kapsamda hazırlıklara başlanmasına,

Kamu iç denetim Sertifikası sahibi iç denetçilerine yönelik her türlü nakil kısıtının kaldırılmasına yönelik İDKK ve Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde gerekli görüşmelerin yapilmasina,

Denetişim Dergisi İmtiyaz Sahibinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DİNÇER ve Yazı İşleri Müdürünün Yönetim Kurulu üyesi Mustafa ÜNVEREN olmasına ve Genel Sekreter Bahadır TOPAL’ın Ali KAYIM’ın yerine Yayın Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine,

İç denetçilerin 4688 sayili Kanunun 15. Maddesi kapsamına girmedigine ve böylece sendika üyesi olabilecegine iliskin Devlet Personel Baskanligi görüşüne kurumsal itiramizi iletmek üzere ilgili kurum nezdinde girişimde bulunulmasina

Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir.