Yazılar

Yönetim Kurulu Toplantısı

Yazılar

KİDDER Yönetim Kurulu, Ahmet Dinçer başkanlığında 26 Nisan 2016 tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, daha önce sitemizde yayımlanan Yönetim Kurulu Strateji Belgesinde belirlenen amaçlara yönelik eylemler üzerinde istişarelerde bulunmuştur. Bu kapsamda,

– Genel olarak mevcut eğitimlerin devam ettirilmesi ve çeşitlendirilmesi, ayrıca (atanan veya atanamayan dahil) sertifikaları askıya alınan iç denetçilerin sertifikalarının canlı tutulmasına yönelik Derneğimize üye olan iç denetçilere yönelik ücretsiz eğitim verilmesi,

Başta İDKK olmak üzere, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı vb. kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle görüşmeler yapılması,

– Antalya iç denetçi eğitim programında üyelerimiz ve üye olmayan iç denetçilere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi,

Konuları ele alınmıştır. Ayrıca, 5. Olağan Genel Kurulda kabul edilen önerge dahilinde daha önce uygulanan aidat kampanyasının 2016 yılında da tekrarlanması hususunda görüş birliğine varılmıştır.