kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

Bilişimde Denetim

Yazılar

Bilişim ve Denetim Uygulamaları

23 Mart 2022 Çarşamba

KVKK Konferans Salonu

Bilindiği gibi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) tarafından 6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeler veri güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli güvenlik tedbirlerini uygulamakla yükümlü kılınmış ve uygulanan tedbirler için denetimlerin Temmuz 2022 sonrası başlaması öngörülmüştür. Bununla beraber Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri Kamu Kurumları dahil son kez 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarihden sonra Kamu Kurumlarınında ilgili mevzuata uyması gerektiği bildirilmişti.

Kurum ve işletmelerimizde bulunan iç denetim birimleri ise organizasyonların amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Organizasyonlarda bulunan İç Denetim Birimleri yürürlükteki diğer tüm mevzuatın yanı sıra yeni yürürlüğe giren ve yukarıda anılan bilişim mevzuatlarına uyum denetimi noktasında da en birincil kaynaklarımız.

Kamu İç Denetim Derneği (KİDDER) ve ICT Media işbirliği ile Bilgi ve İletişim Rehberine uyum ve Kişisel Verileri Koruma gibi bilişim mevzuatının denetlenmesi noktasında İç Denetim Birimlerinin önemini vurgulamak amacı ile 23 Mart 2022 tarihinde Ankara’da “Bilişimde Denetim” etkinliğimizle konunun uzmanlarını bir araya getiriyoruz.
Online ve fiziksel (sınırlı sayıda) olarak düzenlenecek etkinliğimize aşağıdaki linkten kayıt yaptırabilirsiniz.

Kayıt Linki

09:30 – 10:30 Açılış Konuşmaları

  • Bahadır Topal, KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı
  • Murat Pehlivan, ICT Media Genel Yayın Yönetmeni
  • Uluhan Kumru, TİDE Başkanı
  • Akif Akşam, İDKK Başkan Vekili
  • Dr. Faruk Bilir, KVKK Başkanı

 

10:30-10:45 Keynote Speaker İlhan Hatipoğlu İDKK Eski Başkanı

 

10:45-11:00 İletişim Arası

 

11:00-11:15 Ana Sponsor Konuşma

 

11:15-12:30 Panel: Denetimin Dijitalleşmesi ve Bilişim Denetimi

Moderatör  Hakan Velioğlu, İç Denetçi, KİDDER Başkan Yard., Tarım ve Orman Bakanlığı

Volkan Evrin, ISACA Ankara Chapter Başkanı

Çetin Karahan, İç Denetçi, Savunma Sanayii Başkanlığı

Hamzah Chorghay, Türk Kızılay Risk ve Uyum Direktörü

Hakan Yıldız, SHGM İç Denetim Başkanı

Gökhan Polat, Cloud Security Alliance Türkiye Chapter

12:30-13:30 Öğle Arası

 

13:30-13:45 Keynote Speaker Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı

 

13:45- 15:00 Panel: Kamu İç Denetiminin Katma Değeri

Moderatör Faruk Uysal, TBMM, İç Denetim Eski Başkanı

Mustafa Beğen, İç Denetçi, KİDDER Genel Sekreteri, Tarım ve Orman Bakanlığı

Mustafa Işık, Ticaret Bakanlığı İç Denetim Başkanı

Tuğçe Aydoğan, PWC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Direktörü

Dr. Ahmet Dinçer, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

 

15:00-15:15 İletişim Arası

 

15:15-15:30 Keynote Speaker Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

15:30-16:45 Panel: Kamuda Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberinin ve KVKK’nın Uygulanması

Moderatör Dr. Yenal Arslan, KİDDER YK Üyesi, ICT Media Yazar

Ahmet Ertürk, İç Denetçi, Ticaret Bakanlığı

Dr. Fırat Beştepe, İç Denetçi, TÜRKAK

Mehmet Ali Köksal, Veri Koruma Derneği

Ulvi Cemal Bucak, PWC Türkiye Siber Güvenlik ve Gizlilik Lideri

Ersin CAN, Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı, KVKK