kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

CAPIA with KIDDER Contributions

Yazılar

CAPIA with KIDDER Contributions (Continuous Auditing for Public Sector Internal Auditing) hosted by South Africa invites all our colleagues to the webinar on 18 May 2022.  Distinguished speakers from Canada, Germany, Malaysia, Portugal, and Turkey will be sharing their global experiences to create awareness about the digitally transforming work environment. The webinar theme is “Opportunities and challenges facing the internal audit industry under the new normal”.

 

Güney Afrika ev sahipliğinde ve KIDDER Derneğimiz katkılarıyla düzenlenen CAPIA (Sürekli Denetim için Kamu Sektörü İç Denetimi), tüm meslektaşlarımızı 18 Mayıs 2022 tarihindeki webinara davet ediyoruz. Almanya, Kanada, Malezya, Portekiz ve Türkiye’den seçkin konuşmacılar, dijital olarak değişen çalışma ortamı hakkında farkındalık sağlamak için küresel deneyimlerini paylaşacaklardır. Bu seminerin ana teması “Yeni normalde iç denetim sektörünün karşı karşıya olduğu fırsatlar ve zorluklar” olarak belirlenmiştir.

Kayıt Linki: https://www.eventbrite.com/e/capia-with-kidder-webinar-tickets-327259370587