kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

DENETDE’YE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

Yazılar

06927bf6-d72b-4119-8a1a-cedb16b38ba5

 

21.04.2016 tarihinde KİDDER Yönetim Kurulu Üyeleri olarak DENETDE’yi ziyaret ettik.

DENETDE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper ORKUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga KARA’nın bulunduğu toplantıda DENETDE ve KİDDER işbirliği fırsatları değerlendirildi.

DENETDE Başkanı Ali Alper ORKUN, Denetim mesleğinin öneminin Kamuoyu tarafından yeterince kavranamadığını, denetim elemanları tarafından üretilen raporların tozlu raflarda durmak yerine kamuyu aydınlatan bir fonksiyon görmesi için kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.

Dernek olarak denetim mesleğinin ve denetim elemanlarının kültürümüz açısından da önemli bir geleneksel yapısı yanında çağdaş kamu yönetimi anlayışının da gerçekleşmesi açısından öneminin de karar vericilere daha fazla anlatılması yönünde çalıştıklarını söyledi.

Denetim elemanlarının sistemdeki yerleri ve özlük hakları konusunda gelişme sağlamak için mevzuat düzenlemesi yapılmasına yönelik bir takım girişimleri olduğunu ifade eden ORKUN, iç denetçiler ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Bu anlamda iç denetçilerin sadece kendi meslekleri için sağlayacakları pozitif bir gelişmeden kendilerinin de memnun olacaklarını belirtti.

KİDDER Başkanı Ahmet DİNÇER ise ziyaretin DENETDE ile işbirliği konusunda yapılabilecekler için güzel bir başlangıç olduğunu, ilerleyen günlerde kamuoyunda denetim faaliyetlerinin bilinirliğini artırmaya yönelik ortak çalıştay benzeri toplantılar yapmak istediklerini söyledi.

Özlük hakları konusunda DENETDE’nin yaptığı çalışmaya benzeri bir çalışmayı Kamudaki tüm iç denetçiler için de KİDDER olarak yapacaklarını belirten DİNÇER, KİDDER’in Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, KİT’ler gibi birçok farklı Kamu Kurumu’ndan iç denetçileri temsil etmesi dolayısı ile hepsinin durumunda iyileşme sağlayacak bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

DİNÇER, DENETDE’nin denetim elemanları ve denetim mesleği için yapacakları her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını, bunun yanında KİDDER’in kendi üyelerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımların hayata geçmesi için her türlü platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Denetim alanında görev yapan mesleki örgüt ve dernekler ile işbirliğinin artırılması için güzel bir başlangıç olan DENETDE ziyaretinin iki derneğin kıymetli üyeleri için faydalı sonuçlar doğurması temennisi ile ziyaret tamamlandı.