Yazılar

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Ertelemesi

Yazılar

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Ertelemesi

Kamu İç Denetçileri Derneği olarak üyelerimizin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapma görevinden hareket ile Denetim alanındaki uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki iç denetim sistemi ve uygulamalarıyla ilgili sorun ve aksaklıkların, yetersizliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürüterek ve kamu denetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli yapmak üzere derneğimiz web sitesinde ilana çıkılmıştır.

Ancak üç denetim alanındaki (Sistem Denetimi, Performans Denetimi, Bilgi Teknolojileri Denetimi) ve Danışmanlık görevi konusunda kurumların yapmış oldukları raporlarında yer alan iyi uygulama örnekleri ve bulguları doğrultusunda öneriler ile alınan aksiyonlar baz alınarak iyi uygulama örneği olabilecek nitelikteki hususlarda ilgili kurumlardan yeterli düzeyde başvuru alınmadığından dolayı yine dernek web sitemizden ilan edeceğimiz  ileri bir  tarihe İyi Uygulama Örnekleri Paneli ertelenmiştir.