kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

Tebrik

Yazılar

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Denetçisi Sayın Muammer YILDIZ  Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası (CCSA)
sınavında başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Meslektaşımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz.