kidder@kidder.org.tr     CV Havuzu

Yazılar

Tebrik

Yazılar

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Denetçisi Sayın Muammer YILDIZ  Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası (CCSA)
sınavında başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Meslektaşımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz.