Yazılar

Tüzük Kurultayı’na Davet

Yazılar

tuzuk

Kıymetli Üyelerimiz,
Kamu yönetimi sistemimizdeki güncel gelişmeler doğrultusunda ülkemize ve üyelerimize daha etkili hizmetlerde bulunabilmek amacıyla Dernek Tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 29 Ağustos 2017 günü saat 11:00 de Derneğimiz Genel Merkezi ‘nde Tüzük Değişikliği gündemiyle Genel Kurul Yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 16 Eylül 2017 tarihinde aynı adres ve saatte Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
Bilgi ve dikkatlerinize arz olunur.